27/11/2020 22:59
Home UMUMY Türkmenistanyň Prezidentiniň Katar döwletiniň Emiri bilen telefon arkaly söhbetdeşligi boldy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Katar döwletiniň Emiri bilen telefon arkaly söhbetdeşligi boldy

2020-nji ýylyň 18-nji noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Katar Döwletiniň Emiri Şeýh Tamim Bin Hamad Al Taniniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi.

Söhbetdeşligiň barşynda iki ýurduň döwlet Baştutanlary ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ýokary derejesini, şeýle hem sebit we halkara gurluşynyň çäklerinde özara konstruktiw gatnaşyklaryny kanagatlanma bilen bellediler.

Şeýle hem taraplar iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlaryna seretdiler. Iki ýurduň sebit we halkara gün tertibiniň wajyp meselelerinde, hususan-da, parahatçylygy, howpsuzlygy, durnuklylygy hem-de durnukly ösüşi pugtalandyrmakda halkara tagallalaryndaky garaýyşlarynyň meňzeşligi bellendi.

Telefon arkaly söhbetdeşlik katar tarapynyň başlangyjy esasynda geçirildi.

 

 

Telekeçilik Sahypamyz

Telekeçilik bilen meşgullanmak isleýän ýaşlaryň we telekeçileriň söýgüli sahypasy-Telekeçilik Sahypasy!

 

Okap bilersiňiz  Türkiýäniň stipendiýalarynda ilkinji tapgyryň netijeleri mälim edildi

IŇ TÄZE HABARLAR

Gözlegler we açyşlar: Amyderýa Hazynasy

“Amyderýa  Hazynasynyň  Syry” atly makalamyza dowam edýäris. Mälim  bolşy  ýaly  ýurdumyzyň  günorta  etraplary (Parfiýanyň  we  Margiananyň  ýerleri)  Ahemenitler  döwletiniň  21  satrapynyň (adminstratiw  birlik: etrap ...

Aman Kekilowyň eserlerinde “mugallym” we “mugallymçylyk” düşünjeleri

“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris.
Okap bilersiňiz  Türkmen Lider, Putin’i doğum günü ile tebrik etti
Şahyr, ýazyjy, alym Aman Kekilowyň türkmen edebiýatynda özboluşly yz galdyrandygy bellidir. Onuň şygyr setirleri bilen bezelen “Söýgi”...

Turkmenistan- Home of Neutrality and Role of ECO CCI in Sustainable Development

In my congratulatory message to Turkmenistan President H.E. Gurbanguly Berdimuhamedov and people of Turkmenistan, It is gratifying that December 12 has been adopted by...

Halil Avcı : Daimi Tarafsızlık – dünyada barış ve kardeşliğin güvencesi

Kardeş ve dost ülke konumundaki Türkmenistan için 2020 yılı ayrı bir öneme sahiptir. 12 Aralık 1995'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 185 ülkenin oy birliği...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

“Samsung”-dan täze funksiýa garaşylýar

Häzirki wagtda akylly telefonlaryň ulanyjylary, özleriniň telefonlarynda barmak yzy skaneri ýa-da paroly bolmazdan ýüzüni çalt açyp bolýan funksiýa öwrenişdi. Indi bolsa dünýä belli “Samsung”...

“Alibaba”-ny esaslandyryjy Jek Manyň üstünlik ýoly…

Jek Ma ( Ma Young) – 1964-nji ýylyň 10-njy sentýabr aýynda Hytaý Halk Respublikasynyň paýtagty Hangzhou şäherinde dünýä indi. Hytaýyň biznes magnaty ,maýa goýujy...

Çempionlar ligasy: “Barselona”, “Ýuwentus” indiki tapgyrda

Ýewropanyň öňdebaryjy ýaryşlarynyň biri hasaplanýan Çempionlar ligasynda toparçalardaky 4-nji tapgyryň duşuşyklaryndan soňra indiki topara gejek toparlar mälim boldy. “Barselona., “Ýuwentus”, “Çelsi” we “Sewilýa” toparlary...

Mugallymlar güni we hepdesi

Giriş ýerine: “Atavatan Türkmenistan” halkara  žurnalynyň hormatly okyjylary!
Okap bilersiňiz  Wideokonferensiýa Görnüşinde Halkara Media-Forumy Geçirildi
 Doganlyk Türkiýe döwletinde 24-30-njy noýabr “Mugallymlar güni we hepdesi” diýlip ýörite bellenilýär. Şonuň üçin biz-de bu dabaraly...