8.9 C
Istanbul
30/03/2020 16:27
Home UMUMY Genel Af : 1029 kişi affedildi

Genel Af : 1029 kişi affedildi

Devlet Başkanı Kadir Gecesi için af Kararına imza attı. Bu aftan 1029 mahkûm yararlanacak. Serbest kalan tutukluların Kadir Gecesi’nde evlerinde olması, onlara iş imkânın sağlanması yönünde valilere talimatlar verildi. Bununla ilgili Karar gerçekleştirilen Bakanlar Kurulunda imzalandı.

Oğuzhan Köşkü’nden Bakanlar Kurulu Binasına bisikletle gelerek, yeni bir sağlıklı yaşam kampanyasını başlatan Türkmen Lider, imzaladığı başka bir karar ile Kamu Hizmetler Enstitüsü’nü kurdu.

Bakanlar Kurulu’nda buğday hasadı ile ilgili rapor alındı. 7 Haziran tarihinde başlatılan hasat çalışmaları kapsamında bugüne kadar 400 bin tondan fazla buğday toplandı. Hasat çalışmaları devam ediyor.

2017-2019 yılları için Aral’ı Kurtarma Uluslararası Fonu’na başkanlık eden Türkmenistan’ın bu süre zarfında yapacağı etkinlikler dile getirildi. Türkmen Lider, Aral denizinin havzasındaki bölgelerin ekolojik yönden iyileştirilmesi için çalışmaları hızlandıracaklarını söyledi.

Devlet Başkanı Bakanlar Kurulu toplantısı kapsamında G.Muradov’u Maliye Bakan Yardımcısı görevine atadı.

Bakanlar Kurulu toplantısında Türkmenistan Ulusal Petrolgaz şirketinin kurulması yöndeki çalışma hakkında bilgi verildi. Devlet Başkanı, petrol gaz pazarının iyice öğrenilmesi gerektiğinin altını çizerek, ihracatın arttırılması gerektiğini belirtti. 

Toplantıda, ülke genelindeki bazı tekstil fabrikalarının yenilenmesi yönündeki çalışmalardan bahsedildi. Özellikle Ahal vilayetindeki Göktepe tekstil fabrikası hakkında bilgi verildi.

Türkmenistan Kamu Hizmetleri Bakanlığı’nın ülke genelinde halkın temiz içme suyu ihtiyacının giderilmesi yönünde yapılan çalışmalar hakkında sunum yapıldı.  Asya Oyunları’na hazırlıklar kapsamında düzenli olarak bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşların temizlik çalışmaları yapması yönünde talimatlar verildi.

Aşkabat’ta 20-21 Temmuz tarihinde Uluslararası Ekonomik Kalkınma 2017 konulu çok yönlü fuarın yapılacağı ve 27-28 Temmuz tarihlerinde Ticaret ve Hizmet 2017 konulu fuarın düzenleneceği haber verildi.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA) 

SON HABERLER

“Üstünligiň syry”

Ýer şaryny gezip ýören jahankeşde ýigit üstünlik we ýeňiş gazanmak üçin gerekli maslahatlar almak üçin, uzak ýurtlarda tanymal dana akyldar adamyñ ýanyna barypdyr. Kölde...

Tennis muşdaklary üçin gynançly habar

Dünýä belli “Wimbeldon” tennis ýaryşy dünýäde häzir dowam edýän çylşyrymly döwürde häzirlikçe ýatyryldy. Bu barada goşmaça maglumatlar 1-nji aprelde habar berler diýip, Germaniýanyñ Tennis...

“Grammy” baýragynyň eýesi Joe Diffie aradan çykdy

“Grammy” baýragynyň eýesi aýdym-saz ýyldyzy Joe Diffie ýiti respirator ýokanç keseli mälim edilenden iki gün soň 61 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Ol Amerikanyň iň...

Hemilton “Formula 1” ýaryşlarynyň iň güýçli sürüjisi hasaplanýar

«Formula 1» ýaryşlarynda çykyş edýän «Alfa Tauri» toparynyň türgeni Daniil Kwýat häzirki wagtda bu ýaryşda iň ökde türgeniň 6 gezek çempion bolan Lýus Hemiltondygyny...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?