BIZNES

Uluslararası Para Fonu’ndan Türkmenistan Ekonomisine Olumlu Not

Uluslararası Para Fonu (İMF) heyeti, Türkmenistan’ı ziyaret etti. İMF heyeti, ülkedeki reform çalışmaları ve makroekonomik durumunu inceledi.  Ziyaret kapsamında İMF heyet Başkanı Martin Sommer bir basın toplantısı düzenledi.

Martin Sommer, Türkmenistan’da yerli üretimcilerin teşvik edilerek ihracatın arttırılması, ithalatın azaltılması yönünde yapılan çalışmalar ve zamanında alınan tedbirler sonucunda olumsuz dış etkilerden kurtulduğunu kaydetti. 

Türkmenistan’ın ekonomisini olumsuz etkileyen faktörlerin başında enerji kaynaklarının fiyatının düşük olması ve ticaret ettiği ülkelerdeki ekonomik sıkıntılar geldiğini ifade eden Sommer, enerji dışındaki sektörlerin geliştirilmesi yönünde yoğun çaba gösterildiğini belirtti.

İMF heyeti, Türkmenistan’da iç üretimin teşvik edilmesi, yerli firmaların kalkınması için mali kaynakların aktarılması yönündeki tedbirlerin dış piyasadaki olumsuz etkilerden etkilenmemesine imkan sağladığını kaydetti.

İMF uzmanları, Türkmenistan Hükümeti’nin ekonomik reformların hayata geçirilmesine destek vermeye hazır olduklarını bildirdi. 

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

Ýene-de okaň

Türkmenistanda 40 milliard 230 million kubmetr tebigy gaz öndürildi

Türkmenistan Özbegistanyň esasy söwda hyzmatdaşy

Eýranda 1.7 million awtoulag öndüriler

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň serhet wekilleriniň ikinji duşuşygy

Türkmenistanda “akylly” gaz hasaplaýjy enjamlary gurnalar

“Sanly karz” ulgamy hyzmaty ornaşdyrylýar