Uluslararası gözlemcilerden seçimlere tam not

Türkmenistan’da 12 Şubat’ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerini takip eden uluslararası gözlemciler, seçimlerin demokratik ve özgür bir ortamda gerçekleştiğini açıkladı. Seçim sonuçlarına göre, Türkmenistan Demokratik Parti adayı mevcut Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov oyların yüzde 97,69’su alarak, cumhurbaşkanı seçildi. Seçimlerde 3 siyasi parti ve vatandaş grupları 6 aday gösterdi.

Seçimleri Türkmenistan’ın daveti üzerinde Bağımsız Devletler Topluluğu, Şanghay İşbirliği Örgütü, İslam İşbirliği Örgütü yanı sıra ABD, Çin, Türkiye, Afganistan, Avusturya, Japonya ve diğer ülkelerden olmak üzere toplam 151 yabancı gözlemci izledi.

Seçimleri izleyen uluslararası örgüt temsilcilerinin açıklamaları şu şekilde;

BDT gözlem heyetinin Başkanı, BDT İcra Sekreteri Sergey Lebedev: BDT gözlemci heyet misyonunda örgüte üye 8 ülkeden 74 temsilci katıldı. Ayrıca, BDT Parlamentoara Assamblesinden ve örgüt icra sekreterliğinden temsilciler yer aldı.

BDT misyonu 25 Ocak tarihinde göreve başladı. Biz bazı adaylar ve onların temsilcileri, siyasi parti görevlileri ile görüşmelerde bulunduk. Seçim günü misyondaki temsilciler seçim bölgeleri gezdi. Böylece, bizim Türkmenistan’daki seçimler ile ilgili değerlendirmemiz olumlu. Seçimler demokratik ve özgür bir ortam gerçekleştirildi. Bütün adaylar için eşit şartlar oluşturuldu. Seçime katılım oranının yüksek olması, Türkmenistan Seçim ve Referandum Kurulu’nun seçimlere organize bir şekilde hazırlandığının göstergesidir.

Okap bilersiňiz  Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

BDT gözlemci misyonu, Türkmenistan halkını cumhurbaşkanı seçimlerinin başarılı bir şekilde geçmesi dolayısıyla tebrik ediyor.

Şanghay İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri, ŞİÖ gözlemci heyeti başkanı Raşid Alimov; Şanghay İşbirliği Örgütü gözlemci heyeti, Türkmenistan’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilk defa katılıyor. Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı ve Türkmenistan Seçim ve Referandum Kurulu’nun daveti üzerine geldik. Biz bu daveti başkanlık seçimlerinin açıklık ve şeffaflığın sağlanması için bir girişim olarak görüyoruz. Bizim misyon heyetimizde 16 kişi yer aldı. Biz ilk defa bizim örgüte üye olmadık ülkedeki cumhurbaşkanlığı seçimlerini takip ediyoruz.

Türkmen tarafı, bizim heyetimizin çalışması için bütün imkanları oluşturdu. Seçim sürecinin yasal çerçevesi genel olarak kabul edilen standartlarda gerçekleştiğini söylemek isterim. Seçim çok partili bir ortamda ve adaylar için bütün imkanlar oluşturuldu.

Türkmenistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri, açık, rekabetçi ve demokratik ortamda gerçekleşti.

İslam İşbirliği Örgütü gözlemci heyeti başkanı, Büyükelçi Ali Abdulhassani;  İslam İşbirliği Örgütü Türkmenistan’daki seçimlere ilk defa katılıyor. Bu Türkmenistan hükümetinin İslam İşbirliği Örgütü’ne güvendiğinin göstergesidir.

Seçim günü seçim bölgelerini ziyaret ettik. Seçime katılım çok yüksek oranda gerçekleşti. Seçimler açıklık ve rekabetçi ortamda yapıldı.

Kaynak :Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. 
Okap bilersiňiz  Ýewro-2020: Eriksen hemmeleri gorkuzdy, Russiýa ýeňildi
Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Mähriban okyjylar! Günlük täleýnama...
Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar