Uluslararası Bilim ve Spor Fuarı’na büyük ilgi

Türkmenistan başkenti Aşkabat’ta Uluslararası Bilim ve Spor Fuarı düzenleniyor. Fuara, ev sahibi Türkmenstan yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden ABD, Almanya, Türkiye, Rusya, Malezya gibi devletlerden çok sayıda şirket ve eğitim kurumları katılıyor.

Türkmenistan Sanayi ve Ticaret Odası’nın Fuar merkezinde düzenlenen fuara, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcıları, bakanlar, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri, Aşkabat’taki yabancı büyükelçiler ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov fuar katılımcılarına kutlama mesajı gönderdi. Kutlama mesajında eğitim ve sporun ülke halkını yüksek hedeflere ulaşmak için önemli ilham kaynağı olduğunu söyleyen Sayın Devlet Başkanı, Türkmenistan’da eğitim sisteminin uluslararası standartlara çıkarılması için büyük emek sarfedildiğini ve fiziksel olarak sağlıklı nesil yetiştirmek için de ciddi yatırımların yapıldığını kaydetti.   

Eğitim ve spor alanında uluslararası işbirliğine her zaman büyük önem verdiklerini söyleyen Sayın Devlet Başkanı, 2017 yılında Kapalı Salon ve Savaş Sanatı 5.Asya Oyunları’nın Aşkabat’ta düzenlenmesi, Türkmenistan’ın uluslararası sporun gelişmesine önemli katkı sağladığının ayrı bir kanıtı olduğunu ifade etti.

Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar

 Fuarda stand açan yabancü ülkeler, Türkmenistan ile eğitim ve spor alanında işbirliğini üst seviyelere çıkarmayı hedefliyor. Standlarda özellikle, yurtdışındaki üniversiteler kendi eğitim imkanları hakkında sunum yaptılar. Fuara katılan Türkmen gençler için bu standlar ilgi odağı oldu.

Türkmenistan’ın eğitim ve spor alanındaki elde ettiği başarılar da, fuardaki standlarda yabancı konuklara gösterildi. Türkmenistan Hükümeti, bu sektörlere ciddi yatırımlar yapıyor. 2016 yılının 10 ayında Türkmenistan genelinde 10 bine yakın öğrenci kapasiteli yeni okullar ve 3 bin çocuk kapasiteli yeni kreşler inşa edildi. Bu sene eğitim-öğretim yılının başlamasıyla 3 bin öğrenci kapasiteli Oguzhan Mühendislik ve Teknoloji Üniversitesi faaliyet başladı.

Spor alanında da ciddi tesisleşme faaliyetleri devam ederken, başkent Aşkabat’ta toplam maliyeti 5 milyar dolar tutarında dev Olimpiyat Köyü projesi hayata geçiriliyor.

Kaynak: Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar

Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
832TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar