Uluslararası Atavatan Türkmenistan” dergisi Türkmenistan basınında

Türkmenistan’ın dünyaya tanıtılması amacıyla kısa bir zaman diliminde geniş okur kitlesinin beğenisini toplayan “Atavatan Türkmenistan” dergisinin Türkmenistan’ın Bağımsızlığı’nın 25.yıldönümü dolayısıyla hazırladığı özel sayısı ülke basınında da geniş yer aldı.

Türkmen devlet haber ajansı başta olmak üzere Türkmenistan’ın en saygın gazetelerinden Türkmenistan, Neytralnıy Türkmenistan gazetelerinde ve Nebit-Gaz gazetesinde derginin özel sayısı hakkında geniş makale yayınlandı. Devlet Haber Ajansı ve Neytralnıy Türkmenistan gazetesinin internet sitelerinde derginin özel sayısının çıktığı haber konusu olurken, Nebit-Gaz gazetesinin internet sayfası ise “Atavatan Türkmenistan dergisi Bağımsız Türkmenistan’ın kazanımlarını dünyaya duyurdu” başlığıyla derginin yeni sayısını okurlarına anlattı.

Türkmen basınındaki haberlerde, derginin ilk sayfalarındaki makalelerde Türkmenistan’ın bağımsızlık yıllarında elde ettiğin başarıların anlatıldığı belirtildi.

Ayrıca, derginin bu sayısında Aşkabat’ta düzenlenecek ulaştırma konulu global konferansa atıfta bulunarak, Türkmenistan’ın bu alandaki özverili çalışmalarını ve uluslararası projelerini geniş bir biçimde anlattıldığı bahsedildi. Özellikle, bu konuda Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) Başkanı Cristian Labrot’un özel kaleme aldığı makalesinde Türkmenistan’ın transit anlamda önemli bir potansiyele sahip olduğunun belirtildiği kaydedildi.

İRU Başkanı’nın Türkmenistan’ın inisiyatifi ile Birleşmiş Milletler tarafından 2014 ve 2015 yıllarında ulaştırma ve transit geçişler konulu kararlarının önemine değindiği makalesinin büyük bir ilgi çektiği ifade edildi.

Bunun yanı sıra uluslararası derginin özel sayısında yer alan Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, İletişim ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan’ın imzasını taşıyan makalede Türkmenistan ile Türkiye’nin ulaştırma sektöründeki işbirliğinin değerlendirildiği belirtildi.

Okap bilersiňiz  Aşgabatda täze belgili awtobuslar halkyň hyzmatynda

Türkmen basını, derginin kurucularından Adem Kula’nın Türkmenistan’ın 25 yıllık bağımsızlık döneminde elde ettiği başarıları makro ekonomik boyutuyla ele almasının okurların ülkedeki gelişmelerden haberdar olması açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Ülke basını, dergideki sağlık, 2017 yılında düzenlenecek Kapalı Salon ve Savaş Sanatı 5.Asya Oyunları, bu oyunlar ile ilgili gerçekleştirilen medya forum, Türkmenistan’ı ziyaret eden  Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Sekreteri Mustafa Göksel Yener’in kaleme aldığı yazısının büyük bir heyecanla okunduğunu yazdı.

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’a Uluslararası Spor Yazarları Birliği'nin (AIPS) Asya Spor Yazarları Derneği (AİPS Asia) tarafından Altın Madalya’nın verilmesine ilişkin makaleyi de Türkmen basını değerlendirdi.

Türkmenistan’ın elektrik enerjisi ve özel sektördeki başarılarını anlatan yazıların içeriği hakkında bahseden Türkmen basını, derginin her zaman olduğu gibi, bu sayısında da Türkmenistan’ın kültürünü tanıtmak amacıyla Türkmen dilinin özelliklerini anlatan yazının ve Dehistan konulu yazının önemli bir çalışma olduğunu ifade etti.

Türkmenistan basını, derginin özel sayısının bol resimli ve çok güzel bir şekilde dizayn edildiğini, yerli ve yabancı okurların rahatlıkla erişimini sağlamak amacıyla www.atavatan-turkmenistan.com internet sitesinin de yayınlandığından bahsedildi.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy.
Okap bilersiňiz  Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler
ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar