TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Ülje we ülje balynyň peýdalary.

Ülje gany demir, mis we kobalt bilen doldurýar. Üljedäki maddalar ganyň şekeriniň peselmegine kömek edip biler.

Bişen miweler immun we gan aýlanyş ulgamlary üçin zerur bolan B9 witamininiň, folatyň gowy çeşmesidir. Ülje C we PP witaminleri, A, B1 we B2 witaminleri bilen hem baýlaşdyrylýar. Onda kaliý natriý, kalsiý, demir, ýod, fosfor, magniý bar.

Alymlar üljäniň myşsalar, deri we gan damarlary üçin peýdalydygyny birnäçe gezek subut etdiler.

Ülje balynda gyzyl gan öýjükleriniň gurluşy bolan demir bar. Ganazlygyň öňüni almak üçin, gemoglobiniň pes derejesi üçin bu önüm maslahat berilýär.

Üljeler erbet holesterini aýyrýarlar, bogun agyry ýa-da artrit hüjümlerinden dynýarlar we bu keselleriň döremek ähtimallygyny azaldýarlar. Ülje baly esasanam gyşda has peýdaly bolar, sebäbi düzüminde C witamini bar. Bu witamin immunitetiň gorag funksiýalaryny işjeňleşdirýär we wirus hüjümlerine garşy durýar.

Goýunçyýew Begenç

TOHU-nyň mugallymy

14-nji oktýabry Bütindünýä standartlar güni

 

 

Ýene-de okaň

San­ly ul­ga­m has-da kämilleşdirilýär

Bitaraplyk- bagtymyz

Ata Watan Eserleri

Radiožurnalistler bilen duşuşyk

Teswirle