Ulaştırma sektörünün kalbi Aşkabat’ta atıyor

26-27 Kasım 2016 tarihinde Birleşmiş Milletler himayesinde 1. Küresel Sürdürülebilir Ulaştırma Konferansı’na ev sahipliği yapacak olan Türkmenistan’da bu önemli zirvenin öncesinde Bağımsız Devletler Topluluğu’nun Karayolu Hükümetlerarası Konseyi’nin 38. Toplantısı gerçekleştirildi. Kırgızistan Ulaştırma ve Karayolu Bakanı Zamirbek Kazakbayev’in başkanlığında yapılan toplantıda, karayolu taşımacılığı, bu alanda BDT ülkelerindeki yapılan çalışmalar, karayolu taşımacılığında uluslararası işbirliği konuları değerlendirildi.

Kırgızistan Ulaştırma Bakanı Zamirbek Kazakbayev açılış konuşmasında, BDT ülkelerinin ulaştırma sektöründeki işbirliğinin koordinasyonluğunu yapan hükümetlerarası konseyinin toplantısının ilk defa Aşkabat’ta yapıldığını kaydetti. Kırgız Bakan, bu toplantıya BDT’ye üye ülkeler yanı sıra İran, Slovakya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerden de heyetlerin katıldığını kaydederek, ulaştırma sektörünün geliştirilmesinde ortak çalışmaların yapılmasının önemine değindi.

Konuk Bakan, ülkeler arasındaki dostane ilişkiler sonucunda karayolu alanındaki işbirliğinin daha da sağlamlaşacağını belirterek, Türkmenistan’ın da bu işbirliğinde önemli rol oynadığını ve aktif bir katılım gerçekleştirdiğini ifade etti.

Türkmenistan Karayolları Devlet Kurumu Başkanı Dadebay Amangeldiyev konuşmasında, Türkmenistan’da karayolları inşasında geniş çaplı çalışmaların yapıldığını söyledi. Türkmenistan’ın tarım ülkesi olmaktan çıkarak, sanayileşmiş ülkeler seviyesine ulaşmak için yoğun çaba gösterdiğini söyleyen Türkmen yetkili, ulusal kalkınma programları kapsamında yeni ulaşım yollarının inşasına büyük önem verildiğini kaydetti.

Türkmen yetkili, karayolu inşasında uluslararası işbirliği açık olduklarını ve bu alanda yabancı yatırımcıların çekilmesine sıcak baktıklarını ifade etti.

Ulaştırma ağlarının geliştirilmesinin, devlet politikalarında öncelikli alanlardan biri olduğuna dikkati çeken Türkmen yetkili ayrıca, gelecekte Türkmenistan'ın dünya ulaştırma sistemine entegrasyonunu sağlayacak projeler geliştirdiklerini anlattı ve özellikle otomotiv taşımacılığına önem verdiklerini bildirdi.

Toplantıda yapılan konuşmalarda BDT ülkelerinin bütününde ulaştırma sektöründe ciddi yatırımların yapıldığı ve karayolu taşımacılığında önemli adımların atıldığı anlatıldı.

Kaynak :Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

 

ÝENE-DE OKAŇ

Ýaponiýanyň paýtagtyTokio şäherinde tomusky Olimpiýa oýunlary dowam edýär. Russiýanyň türgenleri sinhronly suwda ýüzmek ýaryşynda ýene-de altyn medal gazandylar. Umuman, häzirlikçe sportuň bu görnüşinde jübütleýin sinhronly suwda ýüzmekde Swetlana Romaşina hem-de Swetlana Kolesniçenko taý tapylanok. Olar eýýäm köp ýyllardan bäri bu ugurda birinjiligi eýeläp gelýär. Tokio Olimpiýa oýunlarynda hem bu iki rus türgeni altyn medalyň eýesi boldy.  Swetlana Romaşina sportuň bu...
Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde täze binagärlik we şähergurluşyk ulgamyny kemala getirmek hem-de berk bedenli, sagdyn ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmek, şeýle hem çagalaryň dynç alyş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň häkimligine S.A.Nyýazow adyndaky etrapda çagalar üçin döwrebap dynç alyş seýilgähiniň taslamasyny düzmek we ony ýanaşyk ýerleri...
Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda gepleşikler geçirildi. Duşuşygyň barşynda Prezidentler syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky türkmen-täjik gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek babatda iki döwletiň gyzyklanmalaryny tassykladylar. Döwlet Baştutanlary ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşigi giňeltmek nukdaýnazaryndan, Emomali Rahmonyň bu saparynyň öz wagtyndalygyny we ähmiýetini bellediler. Prezidentler sebit we halkara gün tertibiniň...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Hormatly her günki täleýnama...
Türkmenistan bilen Täjigistanyň Prezidentiniň arasynda geçirilen ýokary derejedäki türkmen-täjik gepleşikleriniň jemleri boýunça köp sanly ylalaşyga gol çekildi. Täjigistanyň resmi habarlar gullugynyň habaryna görä, iki ýurduň döwlet Baştutanlary bilelikdäki Beýannama gol çekdiler. Soňra iki ýurduň hökümet wekiliýetiniň arasynda 19 resminama gol çekildi: Täjigistan Respublikasynyň Ykdysady ösüş we söwda ministrligi bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ähtnama; 2021-2023-nji ýyllar...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar