Ukrainada kriptowalýuta ulanmaga mümkinçilik döreýär

Salwador Respublikasynyň bitkoini resmi walýuta hökmünde ulanyp başlandan soň, Ukrainanyň mejlisi bitkoin kriptowalýutany ulanmak babatda täze kanun kabul etdi. Salwadordan tapawutlylykda Ukrainada kriptowalýuta resmi töleg serişdesi däl-de, maliýe baýlygy hökmünde kesgitlenýär. Ukrainanyň mejlisinde deputatlaryň 276-synyň ses bermeginde bitkoin we beýleki kriptowalýutalary kanuny taýdan ykrar etmek babatda çözgüt kabul edildi. Ýurtda … Continue reading Ukrainada kriptowalýuta ulanmaga mümkinçilik döreýär