TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Uitni Hýuston barada kino surata düşüriler

Dünýäniň iň gowy aýdymçylarynyň biri hasaplanýan we 8 ýyl mundan ozal aradan çykan Uitni Hýustonyň durmuşy barada kino surata düşüriler. Munuň üçin deslaply işlere badalga berildi. Filmiň ssenariýasy Antoni Makkarten tarapyndan ýazylar we film Stella Megi tarapyndan surata düşüriler.

Uitni Hýuston ähli döwürleriň iň görnükli aýdymçysy hasaplanýar. Onuň döreden aýdymlarynyň albomynyň 200 milliondan gowragy tutuş dünýäde satyldy.

Ýene-de okaň

Çeper höwesjeň kollektiwlerine «Halk» ady berler

Türkmen dessanlary azerbaýjan dilinde

­­­Ýurdumyzyň teatrlarynyň hepdelik repertuarlary: 3-5-nji fewral aralygy

Teswirle