TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

UFC rekord derejede girdeji gazandy

UFC başa-baş göreş guramasyna eýelik edýän «Endeavor» maýadarlar toparynyň ýarym ýylda gazanan girdejisiniň mukdary mälim edildi.

Geçirilen hasaplamalar guramanyň ýylyň geçen alty aýynda taryhdaky iň köp girdejä eýe bolandygyny görkezdi. Has takygy, gurama ýylyň birinji ýarymynda 1,1 milliard dollar arassa girdeji gazandy. Bu bolsa geçen ýylyň degişli döwründäkiden 650 million dollar kändir.

«Pandemiýa şertlerine garamazdan, alyp barýan akylly-başly syýasatymyz girdejimiziň artmagyna ýardam etdi. Ýylyň ikinji çärýeginde UFC ýaryşlarynyň üçüsini sanly görnüşde geçirdik. Şolarda satylan peteklerden bolsa rekord derejede peýda gördük. Şeýlelikde, biz taryhymyzdaky rekord girdejiniň eýesi bolduk» diýlip, guramanyň beýanatynda aýdylýar.

Agaçdan elektrikli ulaglar üçin batareýa öndüriler

 

 

Ýene-de okaň

Katar-2022: nobat 1/8 finalda

Katar-2022: Günorta Koreýa Portugaliýany ýeňip, 1/8 finalda

Dünýä çempionatynda ilkinji gezek zenan emin eminlik etdi

Teswirle