TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

UEFA: 5 oýunçy çalyşmak boýunça täze karar

UEFA sportuň futbol görnüşi boýunça oýunda 5 oýunçy çalyşmak hukugynyň dürli guramalarda we ýaryşlarda dowam etjekdigine karar berdi. UEFA 5 oýunçy çalyşmak hukugynyň şu möwsümiň ahyryna çenli UEFA Milletler ligasynda, Ýewropa çempionatynyň saýlama oýunlarynda, Zenanlaryň Ýewropa çempionatynyň saýlama oýunlarynda, Çempionlar ligasynda, Ýewropa ligasynda we Zenanlar  Çempionlar ligasynda dowam etjekdigine karar berdi.

UEFA-nyň prezidenti Aleksandr Çeferin, UEFA Dolandyryjylar geňeşiniň metbugat ýygnagyndan soň kabul edilen kararlary metbugata yglan etdi.

Toparlar oýunlar üçin 23 oýunçyny hasaba alyp bilerler. Başga bir karara görä, UEFA Milletler ligasynyň finaly 2021-nji ýylyň 10-njy oktýabrynda oýnalar. Bäsleşigiň ýarym finaly 6-7-nji oktýabr aralygynda geçiriler.

 

Bilim Sahypamyz

Ylym we bilim baradaky habarlar, şeýle hem ýurdumyzda we daşary ýurtlarda bilim almak bilen baglanyşykly täzelikleri we maglumatlary bu sahypamyzdan tapyp bilersiňiz!

 

 

Ýene-de okaň

Messi karýerasyny ABŞ-da dowam etdirip biler

Katar-2022: Messi ýoluna dowam edýär

Fransiýa pleý-off tapgyryna çykan ilkinji ýygyndy

Teswirle