TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Uçýan taksili şäherler köpeler

Awstraliýanyň Lins şäherinde jemgyýetçilik ulaglarynyň tertibiniň üsti uçýan taksiler bilen doldurylar.

«Ýewro+» neşiriniň ýazmagyna görä, şäherde uçýan taksileriň hereketine 2021-nji ýylda badalga bermek meýilleşdirilýär. Olar diňe ýolagçy däl, dürli ýükleri hem gatnadyp biler. Taksiniň şeýle görnüşiniň synagy adamyň az ýerinde geçiriler.

Ýeri gelende aýtsak, uçýan taksi hyzmaty dünýäde ilkinji bolup Dubaý şäherinde ýola goýlar.

Ýene-de okaň

Türkmenistan Halkara elektroaragatnaşyk bileleşiginiň maslahatyna gatnaşdy

Sindzo Abe üçin döwlet derejesinde matam çäresi guraldy

Türkmenistan – ABŞ: harby ulgamda hyzmatdaşlyk

Teswirle