TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Uçardan ýyndam otly

Hytaýyň Ulag ministrligi magnit düşeginde sagatda 600 kilometr ýol geçip biljek täze otlynyň synag edilýändigini habar berdi.

«Ženmin žibao» gazetiniň ýazmagyna görä, häzir ýurtdaky magnit otlulary, ortaça, sagatda 350 kilometr tizlik bilen hereket edýär. Uçarlaryň tizligi bolsa sagatda 800-900 kilometre çenli ýetýär. Diýmek, täze otlynyň bellenen aralygy uçardan hem çalt geçip bilmek mümkinçiligi bar.

Mysal üçin, Pekinden Şanhaý şäherinde bir ýolagçy resminama doldurmak, garaşmak ýaly işler bilen bir hatarda uçarda 4,5, ýokary tizlikli otluda 5,5 sagatda barýar. Täze otlynyň işlemegi bilen, bu aralyk 3,5 sagada çenli gysgalar.

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle