Üçajy ― Zerger gaz geçirijisi ulanmaga berildi

Şu gün Lebap welaýatynda toý saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Farap etrabynyň çäginde ýerleşýän «Gadyn» gaz ýygnaýjy bekediniň açylyş dabarasyndan soňra, teleköpri arkaly Çärjewdäki gaz turbinaly elektrik stansiýasyny we welaýatyň ilatyny tebigy gaz bilen üpjün etmäge niýetlenen Üçajy ― Zerger gaz geçirijisiniň işine ak pata berdi. Bu barada “Türkmenistan” gazetiniň elektron neşiri … Continue reading Üçajy ― Zerger gaz geçirijisi ulanmaga berildi