BIZNES

Täze Paýdarlar jemgyýeti esaslandyrylýar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, “Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini döretmäge rugsat berildi.  Täze kärhananyň esaslandyryjylary hökmünde  Türkmenistanyň Demir ýol ulaglary ministrligi (esaslyk maýadaky paýy 35 göterim), Awtomobil ulaglary ministrligi (10 göterim), Aragatnaşyk ministrlrigli (5 göterim),  “Türkmenhowaýollary” gullugy (5 göterim),  Deňiz we derýa ulaglary  döwlet gullugy (10 göterim) we Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy (5 göterim) bellenildi.

Ýene-de okaň

“Bagtyýar” paromy Russiýa ugrady

Aşgabatda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň maslahaty geçiriler

Türkmenistanyň welaýatlarynda mineral dökünler üçin ammarlar gurlar

Türkmen telekeçileri 135 million dollarlyk oba hojalyk önümlerini eksport etdi

Almatada 13-nji Merkezi Aziýa söwda forumy geçiriler

Türkmenistanyň pomidorlarynyň eksporty 3 göterim ýokarlandy