TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

TÝL ― 2023: «Arkadag» ― 10 pökgi geçiren ilkinji topar

4-nji tapgyrdan soň ýaryş tertibiniň başyna geçen «Arkadag» futbol topary Türkmenistanyň çempionatynyň şu möwsüminde garşydaş derwezelere 10 pökgi geçiren ilkinji topar boldy.
Bu üstünlige bary-ýogy üç duşuşykda ýeten topar şol duşuşyklarda derwezesinden bary-ýogy bir pökgi geçirtdi. Toparyň taryhyndaky ilkinji resmi duşuşygynda «Merwi» 2:1, soňra «Köpetdagy» we «Şagadamy» 4:0 hasaplarynda utandygyny ýatladýarys.
Indi 10 golluk sepgide iň ýakyn toparlar «Köpedag» bilen «Altyn asyrdyr». Bu toparlaryň her biri möwsümde 6 pökgüden geçirdi.
Şeýle hem Ýokary liganyň şu möwsüminde «Nebitçi» 5, «Merw» 4, «Aşgabat» bilen «Ahal» 3, «Şagadam» 2, «Energetik» bolsa bir pökgi geçirdi.

Ýene-de okaň

Türkmenistanly tennisçiler Özbegistanyň ýygyndysyny taryhy ýeňiş bilen utdy

Bellingem “Real” toparyna geçdi

43 ýyldan soňra kubok gazandy

Teswirle