TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

«Twitter» «TikTok» bilen birleşmäge synanyşýar

«Twitter» Hytaýyň «TikTok» hyzmatynyň Amerikadaky şahamçasy bilen goşluşmaga döwtalap. Bu barada «Wall Street Journal» habar berýär.

Neşiriň žurnalistleriniň söhbetdeş bolan hünärmeniniň aýtmagyna görä, heniz bu birleşme üçin wagt kän gerek bolar. Onuň başa baryp-barmajagy hem gümana. Çünki «TikToky» «Microsoft» kompaniýasynyň satyn aljakdygy eýýäm belli boldy. Munuň üçin onlarça milliard dollarlyk şertnamanyň baglaşylmagyna garaşylýar.

Ýöne «Twitteriň» bahasynyň 29 milliard, «Microsoftyňky» bolsa 1,6 trillion dollara ýetýär.

Ýene-de okaň

Türkmenistan-Russiýa: ylalaşyklaryň toplumyna gol çekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Sadyr Žaparowy doglan güni bilen gutlady

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň Azerbaýjana sapary

Teswirle