TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

«Twilight» romanynyň 5-nji bölümi «Midnight Sun» ady bilen okyjylara gowşar

Ýazyjy Stefani Maýer «Twilight» romanynyň 5-nji bölüminiň «Midnight Sun» ady bilen şu ýylyň 4-nji awgustynda okyjylara gowuşjakdygyny habar berdi. Romanyň öňki bölümleri dünýäde iň köp okalan kitaplaryň hataryna girmegi başardy. Mundan başga-da bu roman esasynda dünýä belli ýyldyzlar Kristen Stýuartyň we Robert Pattinsonyň baş keşpleri janlandyrmagynda roman bilen adybir ajaýyp film surata düşürildi. «Twilight» romany fantastika we söýgi žanrlaryny özünde jemleýär. Bu roman esasan hem, ýaşlaryň arasynda meşhur kitaplaryň biridir. «Twilight» romany gysga wagtyň içinde ýaşlaryň söýgüsini gazanmagy başardy.

Ýene-de okaň

Nazarbaýew Halk Maslahatynyň Başlygyny gutlady

Türkmenistanyň daşary işler ministrine täze orunbasar bellendi

Ata Watan Eserleri

Wolodin: Türkmenistan bilen gatnaşyklarymyza möhüm ähmiýet berýäris

Teswirle