Tüwi suwunyň bejeriş aýratynlyklary hakda bilýärsiňizmi?

Tüwi suwy bedene oňaýly täsir edýär. Aşgazan-içegniň işini gowulandyrýar, gan basyşyny kadalaşdyrýar, rak keseliniň öňüni alýar.Şeýle hem tüwi suwy düzümindäki işjeň maddalar sebäpli metabolizmany çaltlaşdyrýar. Ol derä hem gowy täsir edýär.Yzygiderli sarp etmek we ýüzi ýuwmagyň netijesinde deriniň reňki gowulaşýar, düwürtikler tekizlenýär, menekler azalýar. Şeýle hem saçlara ideg önümleri bolan balzamlaryň … Continue reading Tüwi suwunyň bejeriş aýratynlyklary hakda bilýärsiňizmi?