TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

«Türkmentelekomdan» ýene bir täze hyzmat

Indi Türkmenistanda ýurduň çägindäki Internet torlaryna ýokary tizlikde birikmäge bolan mümkinçilikler artdyryldy. Muny «Internet» hzymatynyň üsti bilen amala aşyryp bolýar.

«Türkmentelekom» elektron aragatnaşyk kompaniýasy tarapyndan hödürlenilýän bu täze hyzmat Internete birikdirilmesizden hem işleýär. Bu hyzmat edara-kärhanalar üçin hödürlenilýär. Çünki ýokary tizlikli içki tor olarda maglumatlary geçirmek üçin bahasyz mümkinçilikleri bagyşlaýar.

Ýeri gelende, «Türkmentelekomyň» hyzmatlarynyň geriminiň barha giňeýändigini aýtmak gerek. Bu hyzmatlaryň her biri barada kompaniýanyň resmi saýtynda maglumat berilýär.

 

Ýene-de okaň

BMG Türkmenistanyň başlangyjy boýunça kararnama kabul etdi

Täze prokurorlar wezipä bellendi

Kazylar wezipä bellendi

Teswirle