SPORT

Türkmenistanyň ýygyndysy Malaýziýanyň ýygyndysy bilen ýoldaşlyk duşuşygyny geçirer

Futbol boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndysy ýerli hünärmen Mergen Orazowyň tälimçiliginde 2026-njy ýylda geçiriljek dünýä çempionatynyň saýlama tapgyryna taýýarlygynyň çäginde okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirdi. Bu barada Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň resmi saýtynda bellenilýär.

12-19-njy mart aralygynda paýtagtymyzda geçirilen okuw-türgenleşigiň dowamynda tälimçiler düzümi ýerli futbolçylaryň 27-sini gözden geçirip, olaryň 22-sini ýygyndy toparymyzyň düzümine çagyrdylar. Ýygyndy toparymyzyň gutarnykly sanawyna oýunçylaryň 24-siniň çagyrylandyklaryny bellemek gerek.

Ýygyndy toparymyz 21-nji martda Malaýziýanyň Johor şäherine ugur alar.

Mergen Orazowyň tälim berýänleri 23-nji martda Johor şäherinde Malaýziýanyň milli ýygyndysy bilen halkara ýoldaşlyk duşuşygyny geçirer.

Şondan soň ýygyndy toparymyzyň okuw-türgenleşik ýygnanyşygy BAE-niň Abu-Dabi şäherinde dowam eder. Ýygyndy toparymyzyň bu türgenleşik ýygnanyşygy 25-30-njy mart aralygynda geçiriler.

Ýene-de okaň

Russiýadan Ýewropa taryhy transfer

Nuri Sahin “Borussiýa Dortmund” toparyna tälim berer

Konor Makgregoryň tutluşygy ýatyryldy

Ata Watan Eserleri

17-nji Ýewropa futbol çempionaty başlaýar

Fernando Santos Azerbaýjanyň milli ýygyndysyna tälim berer

Ronaldodan özboluşly täze rekord