Türkmenistanyň ynsanperwer kömegi Astrahana eltildi

Türkmenistanyň dostlugyň hem-de hoşniýetli goňşuçylygyň nyşany hökmünde Russiýa Federasiýasynyň Astrahan welaýatyna iberen ynsanperwerlik ýüki eltildi. Bu barada Astrahanyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär. Türkmenistandan iberilen ýükler Astrahanyň portuna gelip gowuşdy. Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky  Baş konsuly (Astrahan şäheri) Güýç Garaýew bu barada beren beýanatynda, ynsanperwer ýüküniň düzüminiň ýerli önümçilik harytlaryndan ybaratdygyny, munuň dostluk we hoşniýetli goňşuçylygyň … Continue reading Türkmenistanyň ynsanperwer kömegi Astrahana eltildi