Türkmenistanyň we Türkiýäniň daşary işler ministrleri duşuşdy

Türkiýe Respublikasynyň daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly bilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowyň arasynda duşuşyk geçirildi. Türkiýe Respublikasynyň daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna gatnaşyjy döwletleriň daşary syýasat edaralarynyň 25-nji ministrler mejlisiniň hem-de kdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammitine gatnaşmak üçin Aşgabada geldi. Bu … Continue reading Türkmenistanyň we Türkiýäniň daşary işler ministrleri duşuşdy