Türkmenistanyň ulag-logistika merkezi daşary ýurtda wekilhana açar

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew «Türkmenistanyň ulag-logistika merkezi» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň daşary ýurtlarda wekilhanalaryny açmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Bu barada Ministrler Kabinetiniň mejlisinde bellenilip geçildi. Milli Liderimiziň halkara ulag geçelgeleriniň mümkinçiliklerini netijeli ulanmaga, ýurdumyzyň ulag toplumynyň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga, üstaşyr … Continue reading Türkmenistanyň ulag-logistika merkezi daşary ýurtda wekilhana açar