TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bäsleşik: lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak

Türk­me­nis­ta­nyň Sag­ly­gy go­ra­ýyş we der­man se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi aşak­da­ky lot­da gör­ke­zi­len ha­ryt­la­ry sa­tyn al­mak bo­ýun­ça BÄS­LE­ŞIK yg­lan ed­ýär.

Lot № 2 — Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahana lukmançylyk sarp ediş
serişdelerini satyn almak.
Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň
binasynda kabul edilýär.

Sal­gy­sy: Aş­ga­bat şä­he­ri­niň Ar­ça­bil şa­ýo­lu­nyň 20-nji ja­ýy.
Ha­bar­laş­mak üçin te­le­fon bel­gi­si: 40-04-79.

Ýene-de okaň

«EKSPO — 2025» üçin bäsleşik

Le­bap we­la­ýa­ty­nyň döwrebap şäherçeleri üçin gurluşyk işleri

Ata Watan Eserleri

Jemgyýetçilik kabul edişligi

Teswirle