PEÝDALY MASLAHAT

Kazyýet jogapkӓrçiligine çekilip-çekilmӓndigi barada kepilnama almak

Türkiýe Respublikasynyň çäginde ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň kazyýet jogapkärçiligine çekilip-çekilmändigi barada kepilnama almak üçin gerekli resminamalar:

  • Raýatyň Arzasy (Konsullyk gullugynda ýazylýar),
  • Raýatyň degişli resminamalarynyň (milli we biometrik pasportynyň;
  • wagtlaýyn ýaşamak hakyndaky ygtyýarnamasynyň (oturma izni);
  • eger-de ygtyýarnamasy bolmadyk ýagdaýynda,
  • ony almak üçin ýüz tutan resminamalary (oturma izin randuvusu);
  • Resmi nika esasynda ýaşaýan bolsa Nika Hakyndaky Şahadatnamasynyň) nusgalary,

* Talap edilýän nusgalar reňkli we A4 format kagyzynda bolmalydyr.

 

Türkiýede bilim almak boýunça maslahat hyzmatlary

“Atavatan Danışmanlık ve Tercüme Merkezi”

Aksaray mahallesi, Koçibey sokak, Erler Apt No:34 D:7 Gat:4 Fatih/ İstanbul

E-mail : atavatanltd@gmail.com

Telefon: +90 532 401 71 52  /     +90 530 251 36 73    /   +90 212 633 40 00

 

Türkiýede Raýatlaryň we talyplaryň konsulluk hasabyna alynmagy

 

 

Ýene-de okaň

Şahsy pensiýalar: binýatlyk ölçegiň 20 esse möçberinde bolar

Türkmenistanda 2024-nji ýylyň önümçilik senenamasy tassyklandy

Terjime üçin “Makul Hyzmat” terjime merkezine ýüz tutuň!

Türkmenistanyň raýatynyň pasporty: Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.

Baş Redaktor

Daşary ýurtda okaýanlar üçin harby gulluk barada soraglara jogaplar

Baş Redaktor

TÜRK PEÝNİRLERİ