TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

A.B.Abdyllaýew hakynda

Amanmyrat Berdimyradowiç Abdyllaýewi Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň häkimi wezipesine belläp, ony Mary welaýatynyň Baýramaly şäheriniň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti
Serdar BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2022-nji ýylyň 4-nji apreli.

 

 

Hindistanyň bugdaý eksporty

Ýene-de okaň

Garaşsyzlyk baýramyna bagyşlanan baýramçylyk konserti

Tatarystanyň Prezidenti Türkmenistana geldi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Prezidenti daşary ýurt kompaniýalarynyň ýolbaşçylaryny kabul etdi

Teswirle