Türkmenistanyň Prezidentiniň Özbegistana döwlet sapary başlandy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Özbegistan Respublikasyna iki günlük döwlet sapary başlandy. Saparyň çäklerinde syýasy, söwda-ykdysady we medeni ynasanperwerlik ulgamlarynda ikitarapaplaýyn bähbitli türkmen-özbek hyzmatdaşlygyna degişli meseleleriň birnäçesi ara alnyp maslahatlaşylar. Şeýle hem taraplar halkara we sebit syýasaty meseleleri boýunça pikir alşarlar. Ýokary derejede geçiriljek gepleşikleriň netijeleri boýunça Aşgabat bilen Daşkendiň arasynda … Continue reading Türkmenistanyň Prezidentiniň Özbegistana döwlet sapary başlandy