DÜNÝÄ

Türkmenistanyň Prezidenti Nikolas Madurany gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Wenesuela Boliwarian Respublikasynyň Prezidenti Nikolas Madura we ýurduň ähli halkyna milli baýram — Wenesuela Boliwarian Respublikasynyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli mähirli gutlaglaryny, iň gowy arzuwlaryny iberdi.

Hormatly Prezidentimiz ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Prezident Nikolas Madura tüýs ýürekden berk jan saglyk we bagtyýarlyk, Wenesuelanyň halkyna bolsa parahatçylyk, abadançylyk, gülläp ösüş arzuw etdi.

 

Eýfel diňi poslaýar

Ýene-de okaň

Ispaniýa Türkmenistana täze ilçi belledi

Türkmenistanyň Garaşsyzlygy Stambulda bellendi

Gazagystan Germaniýa nebit eksportuny dowam etdirer

Kasym-Žomart Tokaýew bilen Olaf Şols duşuşdy

Eýranyň Gülüstan welaýatynyň hakiminiň Aşgabada sapary

Bütindünýä gümrük guramasynyň Baş sekretary Kunio Mikuriýa Aşgabatda