TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistanyň Prezidenti Gyzyl meýdandaky dabaralara gatnaşdy

Şu gün Russiýa Federasiýasynyň paýtagty Moskwa şäherindäki meşhur Gyzyl meýdanda 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan beýik Ýeňşiň 78 ýyllygyna bagyşlanyp, dabaraly harby ýöriş geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow hem myhman hökmünde gatnaşdy.

Dabaraly harby ýörişe Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin bilen bir hatarda Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow, Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon, Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Belarusyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenko we Ermenistanyň Premýer-ministri Nikol Paşinýan gatnaşdy.

Gyzyl meýdandaky harby ýöriş Moskwa şäherindäki general-leýtenant W.M. Halilow adyndaky harby-saz mekdebiniň harby talyplarynyň ýörişi bilen başlandy.

Umuman, bu harby ýörişe 10 müňden gowrak adam gatnaşýar we 125 harby tehnikalar görkezildi. Dabarada 40-dan gowrak harby orkestriň wekilleri gatnaşyp, harby ýörişiň dowamynda dürli sazlary ýerine ýetirdiler.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherini ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

Tebigaty goramak — halkara tagallalary birleşdirmegiň möhüm ugry

Türkmenistanyň Prezidenti Şwesiýanyň Patyşasyny gutlady

Teswirle