JEMGYÝET

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanda döwlet saparynda bolar

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynda döwlet saparynda bolar. Gazagystan Respublikasynyň Prezidentiniň metbugat gullugynyň habar bermegine görä, geljek hepde Gazagystanda köp sanly möhüm wakalar bolar.

Geljek hepdäniň dowamynda Gazagystanda Türkmenistanyň, Türkiýäniň Prezidentleriniň hem-de Katar döwletiniň Emiriniň döwlet saparylary göz öňünde tutulýar.
– 11-12-nji oktýabrda Katar döwletiniň Emiri Şeýh Tamim ben Hamad Al Tani döwlet saparynda bolar.
– 12-13-nji oktýabrda Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan döwlet saparynda bolar.
– 13-nji oktýabrda Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň ýolbaşçylygynda Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreler boýunça Geňeşiniň VI sammiti geçiriler.
– 14-nji oktýabrda Gazagystanyň Prezidentiniň gatnaşmagynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna girýän döwletleriň Baştutanlarynyň mejlisi geçiriler, Şol gün “Merkezi Aziýa-Russiýa” sammiti göz öňünde tutulandyr.

– 15-nji oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Gazagystan Respublikasyna döwlet sapary göz öňünde tutulandyr. 

Ýene-de okaň

Baýramçylyk at çapyşyklary geçirildi

Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni: ýaşyl tugumyz Dubaý, Nýu-Ýork, Ankara we Abu-Dabiniň gijelerine ýalkym saçdy

Ata Watan Eserleri

Ärdogan: Türkiýe bilen Türkmenistanyň gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdüriler

Baýden: Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygymyzy giňeltmek ugrundaky tagallalarymyzy dowam etdireris

Özbegistanyň we Gyrgyzystanyň Prezidentleri Germaniýada saparda bolarlar

Frank-Walter Ştaýnmaýer: Germaniýa Türkmenistanyň hyzmatdaşy