TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistanyň Prezidenti döwlet sapary bilen Täjigistana bardy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow çarşenbe güni iki günlük döwlet sapary bilen Täjigistana bardy. Bu barada Täjigistanyň resmi metbugaty habar berdi.

Duşenbe şäheriniň Halkara Howa menzilinde Türkmenistanyň Prezidentiniň sapary mynasybetli iki ýurduň Döwlet baýdaklary galdyryldy. Türkmenistanyň Döwlet Baştutanyny Täjigistanyň Premýer-ministri Kohir Rasulzoda we beýleki resmi adamlar garşyladylar.


Habarda bellenilişi ýaly, soňra howa menzilinde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen täjik tarapynyň resmi wekiliniň gysga wagtlyk söhbetdeşligi boldy.

Täjigistanyň paýtagty Duşanbe şäherinde 8-9-njy maý aralygynda türkmen-täjik işewürlik forumy, Täjigistan bilen Türkmenistanyň işewürler geňeşiniň ilkinji mejlisi we iki ýurduň eksport harytlarynyň sergisi geçirildi.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherini ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

Tebigaty goramak — halkara tagallalary birleşdirmegiň möhüm ugry

Türkmenistanyň Prezidenti Şwesiýanyň Patyşasyny gutlady

Teswirle