Türkmenistanyň Prezidenti Balkan-Daşoguz howa elektrik geçirijisiniň gurluşygy bilen tanyşdy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow toý sapary bilen Daşoguz welaýatyna ugrady. Welaýatyň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanymyz aýdym-saz hem-de tans toparlarynyň ruhubelent çykyşlary bilen mähirli garşylanyldy. Daşoguz welaýatyna saparynyň çäklerinde hormatly Prezidentimiz Balkan — Daşoguz howa elektrik geçirijisiniň gurluşygynyň barşy hem-de ýurdumyzyň demirgazyk sebitiniň ekerançylyk meýdanlaryndaky we maldarçylyk pudagyndaky işleriň ýagdaýy … Continue reading Türkmenistanyň Prezidenti Balkan-Daşoguz howa elektrik geçirijisiniň gurluşygy bilen tanyşdy