JEMGYÝET

Türkmenistanyň Prezidenti Aşgabat şäheriniň prokuroryny wezipesinden boşatdy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow ýustisiýanyň geňeşçisi Öwezmämmet Şyhmämmedowy gulluk borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin Aşgabat şäheriniň prokurory wezipesinden boşatdy.

Degişli Permana Türkmenistanyň Prezidenti 2-nji fewralda gol çekdi. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde habar berildi.

Ýene-de okaň

“Galkynyş” tans topary Türkiýede 2-nji orny eýeledi

Türkmenistanyň Mejlisi täze kanunçylyk namalaryny kabul etdi

Messili Argentina – Kopa Amerikanyň çempiony

Ata Watan Eserleri

Ispaniýa – Ýewropanyň çempiony

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Donald Trampyň janyna howp salynmagyny ýazgardy

Ýewropanyň finaly: Angliýamy, Ispaniýa çempion bolar?