Türkmenistanyň Garagalpagystandaky wakalar boýunça beýanaty

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi soňky günlerde Özbegistan Respublikasynyň Garagalpagystan Respublikasynda bolup geçýän wakalara alada bilen seredýändigi barada habar berýär. Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugynyň berýän habaryna görä, türkmen tarapy Özbegistan Respublikasynyň ýolbaşçylygynyň ýurtdaky konstitusion tertibiniň we kanunyň goralmagy, şeýle hem ýaşaýjylaryň howpsuzlygyny we asudalygyny goramak üçin öz wagtynda we aýgytly hereketlerini … Continue reading Türkmenistanyň Garagalpagystandaky wakalar boýunça beýanaty