Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň täze düzümi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary wezipe bellendi. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň düzümi Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň 9 orunbasary, 17 ministrden we 20 sany pudaklaýyn dolandyryş edarasynyň ýolbaşçysyndan ybarat. Şoňa görä: Muhammetguly Muhammedow- ykdysadyýet, bank … Continue reading Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň täze düzümi