Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynda guramaçylyk meseleleri seredildi

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisini geçirdi. Onda guramaçylyk meselelerine seredildi. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişina görä, hormatly Prezidentimiz Halk Maslahatynyň Diwanynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisini geçirdi. Bu mejlisiň barşynda Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiň başlygy … Continue reading Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynda guramaçylyk meseleleri seredildi