DÜNÝÄ

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Günorta Koreýada saparda bolar

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Buýrugyna laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Dünýägözel Gulmanowanyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Koreýa Respublikasynda saparda bolar.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Dünýägözel Gulmanowanyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet şu ýylyň 17-20-nji sentýabry aralygynda Koreýa Respublikasynyň Selul şäherinde gulluk iş saparynda bolar.

Türkmenistanyň wekiliýeti bu saparyň çäklerinde Merkezi Aziýa ýulary bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky parlamentara forumyna gatnaşar.

 

Ýene-de okaň

Türkiýe Respublikasy Türkmenistana täze ilçi belleýär

Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň üçünji maslahaty

Astana şäherinde konkur ýaryşy guraldy

Ispaniýa Türkmenistana täze ilçi belledi

Türkmenistanyň Garaşsyzlygy Stambulda bellendi

Gazagystan Germaniýa nebit eksportuny dowam etdirer