TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkmenistanyň Koreýa Respublikasynda Medeniýet günleri geçiriler

2023-nji ýylyň 29–31-nji marty aralygynda Türkmenistanyň Medeniýet günleri Koreýa Respublikasynyň paýtagty Seul hem-de bu ýurduň Yýjoň-bu şäherinde geçirilmegi meýilleşdirilýär.

Medeniýet günleriniň çäklerinde Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli Halkara maslahaty, şeýle hem sergiler we türkmen-koreý medeniýet we sungat ussatlarynyň bilelikdäki dostluk konserti gurnalar. Şeýle-de türkmen filmleri görkeziler.

Ýene-de okaň

Wengriýa Türkmenistanyň tebigy gazyna gyzyklanma bildirýär

Türkmenistan BMG-ä hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny döretmegi teklip etdi

Ata Watan Eserleri

TOPH gaz geçirijisi taslamasyny tizleşdirmek üçin Meýilnama gol çekildi

Teswirle