TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkmenistanyň Ilçisi Wengriýanyň Prezidentine ynanç hatlaryny gowşurdy

Budapeşt şäheriniň “Sandor” Prezident köşgünde Ilçi H.Amannazarowyň Wengriýanyň Prezidenti Katalin Nowaka Türkmenistanyň Wengriýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (oturýan ýeri Wena şäheri) hökmünde ynanç hatlarynyň gowşurylyş dabarasy geçirildi.

Ynanç hatlaryny gowşurylyş dabarasynyň dowamynda Ilçi Wengriýanyň Prezidenti Katalin Nowaka Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan mähirli salamlaryny we iň gowy arzuwlaryny ýetirdi.

Wengriýanyň Prezidenti Katalin Nowak Türkmenistanyň ýolbaşçylygynyň adyndan mähirli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, öz gezeginde, Ilçiden Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa we Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa iň gyzgyn we hoşniýetli salam sözlerini, Türkmenistanyň halkyna bolsa parahatçylyk we abadançylyk arzuwlaryny ýetirmegi haýyş etdi.

Ýene-de okaň

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Ilçihanasy köpçülikleýin welosiped ýörişini gurady

Ärdoganyň wezipesine girişmek dabarasy geçiriler

Teswirle