TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkmenistanyň ilçisi Wenadaky halkara guramalar boýunça wekillige bellendi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Türkmenistanyň Awstriýa Respublikasyndaky (Wena şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hemra Sapargylyjewiç Amannazarow, şol bir wagtda:

— Birleşen Milletler Guramasynyň Wenadaky ştab-kwartirasynda Türkmenistanyň hemişelik wekili;

— Birleşen Milletler Guramasynyň Senagat ösüşi boýunça guramasynyň ýanyndaky Türkmenistanyň hemişelik wekili;

— Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ýanyndaky Türkmenistanyň wekiliýetiniň ýolbaşçysy;

— Ýadro synaglaryny hemmetaraplaýyn gadagan etmek baradaky Şertnama guramasynyň (Wena şäheri, Awstriýa Respublikasy) taýýarlaýyş toparynyň ýanyndaky wekili;

— Atom energiýasy boýunça halkara agentligiň ýanyndaky Türkmenistanyň hemişelik wekili wezipelerine bellenildi.

Ýene-de okaň

Adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlyk babatda hyzmatdaşlyk ösdürilýär

Gruziýa Türkmenistana täze ilçi belledi

“Türkmenistan-Ýewropa Bileleşigi” Bilelikdäki komitetiniň mejlisi geçiriler

Teswirle