TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkmenistanyň ilçisi Pakistanyň Daşary işler ministrligindäki agzaçara gatnaşdy

Pakistanyň daşary işler ministri Bilawal Bhutto Zardariniň çakylygy boýunça Yslamabatdaky diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda Pakistanyň Daşary işler ministrliginde iftar agşamlyk nahary berildi.

Päkistanyň Daşary işler ministri öz çykyşynda dinler arasyndaky gatnaşyklary pugtalandyrmagyň we ösdürmegiň möhümdigini belledi. Halkara jemgyýetçiliginiň howanyň üýtgemegi, COVID, häzirki zaman dünýäsiniň ykdysady we geosyýasy kynçylyklaryny ýeňip geçmek üçin bilelikde işlemelidiginiň zerurdygyny nygtady.

Türkmenistanyň ilçisi A.Möwlamow bu çärede çykyş edip, şu ýyl 2023-nji ýylyň BMG Baş Assambleýasy tarapyndan Parahatçylygyň kepili hökmünde Dialogyň Halkara ýyly hökmünde yglan edilendigini belledi. Şeýle hem, ministr Bilawal Bhutto Zardarini we ähli pakistan halkyny Pakistanyň söwdasyny we ykdysadyýetini ösdürmek üçin möhüm oňyn ädim bolan Ýewropa Bileleşiginiň Pakistany “Ýokary töwekgelçilikli üçünji ýurtlar” sanawyndan aýyrandygy baradaky habar bilen gutlady.

Çäre dabaraly ýagdaýda geçirildi.

Ýene-de okaň

Tbiliside Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gruzin toparynyň mejlisi geçirildi

Türkmenıstanda maşgalalary berkitmek boýunça halkara hyzmatdaşlyk

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Teswirle