TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Türkmenistanyň ilçihanasy Gazagystanda sergi guraýar

Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Ilçihanasy tarapyndan Gazagystanda syýasy, söwda-ykdysady we medeni çäreleriň geçirilmegi göz öňünde tutulýar. Çäreleriň sanawyna laýyklykda, döwlet we hususy öndürijileriň gatnaşmagynda Türkmenistanyň dokma önümleriniň (pagta we deri) sergisini guramak meýilleşdirilýär.

Gyzyklanma bildirýänler we teklipler üçin:

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi:

+99312445684

+99312445692

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi:

+99312212375

+99312212380

Ýene-de okaň

Türkmenistan bilen Gyrgyzystan täze multimodal ulag geçelgesini döretmegi meýilleşdirýär

“Forbes”: Ilon Mask birinjiligini ýitirdi

Türkiýe: Türkmenistandaky üçtaraplaýyn sammit energiýa geçelgesi üçin möhüm

Teswirle