TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Türkmenistanyň halk artisti TÜRKSOÝ baýraga mynasyp boldy

Türki medeniýetiniň halkara guramasyna agza ýurtlaryň teatr sungaty boýunça Stambul şäherinde degişli ugurda iň gowy keşbini ýerine ýetiren artistleri sylaglamak dabarasy geçirildi. TÜRKSOÝ tarapyndan gowşurylýan bu baýraga Türkmen döwlet medeniýet institutynyň teatr sungaty fakultetiniň “Aktýoryň ussatlygy we sahna dili” kafedrasynyň uly mugallymy, Türkmenistanyň halk artisti Muhammetguly Kasymow mynasyp boldy.

Bu barada “turkmenistaninfo.gov.tm” saýty habar berýär.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň ajaýyp eserleriniň Italiýada sergisini guramak meýilleşdirilýär

Ata Watan Eserleri

Ermenistanda Türkmenistanyň Medeniýet günleri tamamlandy

Türkmenistanda türki döwletleriň medeniýet hepdeligi geçiriler

Teswirle