DÜNÝÄ

Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky konsuly wezipä bellenildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Meretdurdy Baýmyradowiç Abdyllaýew Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky (Aktau şäheri) konsuly wezipesine bellenildi.

Aktau Gazagystanyň port şäheri, Türkmenistanyň golaýynda ýerleşýän iň uly şäherleriň biridir. Şäher, halkara ulag ýollarynyň çäginde harytlaryň iberilmegini üpjün edip, Respublikanyň ulag we logistika merkezi hökmünde uly ykdysady ähmiýete eýe.
Soňky döwürde Türkmenistan serhet zolagynda dürli taslamalary durmuşa geçirmegi meýilleşdirmek bilen sebitdäki iň uly ýurt bilen gatnaşyklary çuňlaşdyrýar.

Ýene-de okaň

Dünýäniň iň täsirli zenanlary

Türkmenistanyň Prezidenti Zambiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

COP-28: 30 milliard dollarlyk howa gaznasy dörediler

Ata Watan Eserleri

Antoniu Guterriş: 2023-nji ýyl iň yssy ýyl boldy

Türkmenistan we Azerbaýjan gümrük pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürýärler

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 28 ýyllygy mynasybetli geçiriljek çäreler