JEMGYÝET

Türkmenistanyň Gahrymany Oleg Kononenkodan rekord

Russiýanyň “Roskosmos” komonawtlar toparynyň ýolbaşçysy, TASS habarlar gullugynyň ýörite habarçysy, Türkmenistanyň we Russiýanyň Gahrymany Oleg Kononenko orbitada uzak wagtlap galmak bilen dünýä rekordyny goýdy.

4-nji fewralda Kononenko rus kosmonawt Gennadiý Padalkiniň 1998-2015-nji ýyllar aralygynda 5 gezek  kosmos giňişligine amala aşyran saparynda älem giňişliginde bolan 878 gije-gündiz 11 sagat 29 minut 48 sekuntlyk rekordyny täzeledi.

Oleg Kononenko öz karýerasynda 5 gezek kosmos saparyny amala aşyrýar. Ol 5-nji iýunda Moskwa wagty bilen 00:00:20-de kosmos giňişliginde 1 müň gije-gündiz bolmak bilen dünýädäki ilkinji adam bolar. Türkmenistanyň Gahrymany Kononenko iýun aýynda kosmos giňişliginde 60 ýaşyny belleýär.

Oleg Kononenko 1964-nji ýylyň 21-nji iýunynda Türkmenistanyň Türkmenabat şäherinde dünýä indi. Ol özüniň kosmos giňişligine ilkinji sapayrny 2008-nji ýylyň aprelinde amala aşyrdy.

Ýene-de okaň

Lebapdaky mugallymçylyk mekdebi Türkmenistanyň ähli ýerlerinde ýaşaýan ýaşlary okuwa kabul eder

Türkmenistanyň Prezidenti ÝUNISEF-iň ýurdumyzdaky täze wekilini kabul etdi

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň energetika ministri Türkmenistana sapar bilen geler

Baýraktar: türkmen gazyny Eýranyň üsti bilen import etmegi meýilleşdirýäris

“Ýüpek ýoly” rallisi: türkmen türgenleri baýrakly dolanýarlar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde täze departamentler döredildi

Ata Watan Eserleri