Türkmenistanyň esasy söwda hyzmatdaşlary: Türkiýe, Özbegisan we Eýran

2021-nji ýylyň 9 aýynda Türkmenistanyň Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna gatnaşyjy ýurtlar bilen söwdasynyň möçberi, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde 25,2 göterim artdy. Bu barada şu gün paýtagtymyz Aşgabatda geçirilen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna gatnaşyjy döwletleriň IV işewürler forumynda bellenilip geçildi. “orient.tm” neşiriniň habaryna görä, forumda çykyş eden Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet … Continue reading Türkmenistanyň esasy söwda hyzmatdaşlary: Türkiýe, Özbegisan we Eýran