Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti : Talyp 2021

MYRAT GARRYÝEW ADYNDAKY TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET LUKMANÇYLYK UNIWERSITETI 2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär: Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda): Kliniki lukmançylyk (hünärler: bejeriş işi; pediatriýa). Harby lukmançylyk (hünärler: bejeriş-öňüni alyş işi; arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek işi).                  … Continue reading Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti : Talyp 2021