TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy : «Açyk gapylar»

Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let çe­per­çi­lik aka­de­mi­ýa­sy 2020-nji ýy­lyň 5-nji ma­ýyn­da sa­gat 10:00-da ýo­ka­ry okuw mek­de­bi­ne oku­wa gir­mä­ge is­leg bil­dir­ýän or­ta mek­dep­le­riň okuw­çy­la­ry­ny, es­ger­le­ri we şe­kil­len­di­riş sun­ga­ty bi­len gy­zyk­lan­ýan ýaş­la­ry aka­de­mi­ýa bi­len ýa­kyn­dan ta­nyş­dyr­mak üçin «Açyk ga­py­lar» gü­nü­ni ge­çir­ýär.

Sal­gy­sy: Aş­ga­bat şä­he­ri­niň A.No­wa­ýy kö­çe­si­niň (2022) 90-njy ja­ýy.

Te­le­fon bel­gi­le­ri­: 92-56-41, 92-25-08.

Ýene-de okaň

Himiýa boýunça Nobel baýragy gowşuryldy

Fizika boýunça Nobel baýragy gowşuryldy

Nobel hepdeligi başlady

Teswirle